Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

1) Leia kaks niisugust arvu, mille

a) summa on 15 ja korrutis 56.

 

 

b) summa on 7,5 ja korrutis 14.

 

 

c) summa on -11 ja korrutis 28.

 

 

d) summa on 0,4 ja korrutis -27.