Ruutvõrrand.

XI. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused.

1) Tähistagu a ja b ruutvõrrandi lahendeid. Selgita iga alljärgneva võrrandi korral ilma võrrandit lahendamata, millega võrdub ab(a + b).