Ruutvõrrand.

I. Arvu ruut.

1) Võimaluse korral lihtsusta enne avaldist ja siis arvuta.