Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Lahenda võrrandisüsteem asendusvõttega.

 

 

 

 

 

 

2) Lahenda võrrandisüsteem liitmisvõttega.

 

 

 

 

 

 

3) Lahenda võrrandisüsteem enda poolt valitud võttega.