Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Lahenda võrrandisüsteem enda poolt valitud võttega.