Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Lahenda võrrandisüsteem, leides tundmatute sajandikeni ümardatud väärtused.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lahenda võrrandisüsteem