Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Leia kaks arvu, mille summa on 13 ja ruutude summa on 97.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kahe arvu summa on 25 ja samade arvude ruutude summa on 373.

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Isa ja poja vanuste summa on 58 aastat. Viie aasta eest oli isa 3 korda pojast vanem. Kui vana on poeg?