Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Ristküliku ümbermõõt on 26 cm ja pindala 40 ruutsentimeetrit. Arvuta ristküliku küljed.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Täisnurkse kolmnurga pindala on 27 ruutsentimeetrit. Kui pikad on kolmnurga kaatetid, kui üks on teisest 3 cm pikem?

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ema ja tütre vanuste summa on 48 aastat. Nelja aasta pärast on ema 3 korda tütrest vanem. Kui vana on tütar?