Ruutvõrrand.

XII. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem.

1) Lahenda võrrandisüsteem.