Ruutvõrrand.

XIII. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahendatavad ülesanded.

1) Lahenda võrrand.