Ruutvõrrand.

XIII. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahendatavad ülesanded.

1) Mootorpaat sõitis ühest jõesadamast teise ja pöördus kohe tagasi, kulutades edasi-tagasi sõiduks 5 tundi. Mootorpaadi kiirus allavoolu oli 18 km/h ja vastuvoolu 12 km/h. Leia sadamatevaheline kaugus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Jalgratturid sõitsid võistlustel 4,5 tunniga ühest linnast teise ja tagasi. Ühes suunas sõitmisel oli jalgratturite kiirus 40 km/h, teises suunas 50 km/h. Leida linnadevaheline kaugus.