Ruutvõrrand.

XIII. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahendatavad ülesanded.

1) Trapetsi lühem alus moodustab pikemast alusest 60%. Üks haar on 4 cm võrra lühem pikemast alusest, teine haar on aga võrdne lühema alusega. Arvuta trapetsi küljed, kui trapetsi ümbermõõt on 76 cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Trapetsi üks haar moodustab 80% teisest haarast. Trapetsi lühem alus on võrdne pikema haaraga, teine alus on 12 cm võrra pikem lühemast haarast. Arvuta trapetsi küljed, kui trapetsi ümbermõõt on 120 cm.