Ruutvõrrand.

XIII. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahendatavad ülesanded.

1) Autoturistid läbisid 150 km. Kui nad oleksid läbinud tunnis 15 km vähem, siis oleksid nad jõudnud sihtkohta 30 minutit hiljem. Arvuta turistide sõidukiirus.

 

 

 

 

 

 

 

2) Auto sõidab ühest linnast teise, mille vahemaa on 140 km. Kui auto sõidaks planeeritust 10 km tunnis rohkem, siis läbiks ta vahemaa 20 minutit lühema ajaga. Arvuta auto planeeritud kiirus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kui rong oleks tunnis sõitnud 5 km rohkem, siis oleks tal 180 km läbimiseks kulunud 24 minutit vähem aega. Mitu tundi sõitis rong seda vahemaad?