Ruutvõrrand.

XIII. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahendatavad ülesanded.

1) Alevi ja linna vaheline kaugus on 110 km. Kaks autot sõitsid üheaegselt alevist linna. Et ühe auto kiirus oli 5 km/h võrra väiksem kui teisel, siis jõudis ta sihtkohta 12 minutit hiljem. Arvuta mõlema auto kiirus.

 

 

 

 

 

 

 

2) Linnade A ja B vaheline kaugus on 90 km. Velotuurist osavõtjad sõitsid linnast A linna B ja tagasi. Et tagasiteel oli nende kiirus 15 km/h võrra väiksem kui distantsi esimesel poolel, siis kulus tagasiteel 60 minutit rohkem aega. Leia jalgratturite kiirus distantsi mõlemal poolel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Bassein täitub peapumba abil 6 tunni võrra kiiremini kui tagavarapumba abil. Mõlemad pumbad täidavad koos töötades basseini 4 tunniga. Mitme tunniga täitub bassein peapumba abil?