Ruutvõrrand.

II. Arvu ruutjuur.

1) Selgita, miks ükski täisarv, mis lõpeb 2, 3, 7 või 8 ei saa olla naturaalarvu ruut. Kas naturaalarvu ruut võib lõppeda ühe nulliga, kahe nulliga, kolme nulliga, nelja nulliga, viie nulliga või kuue nulliga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Näita, et võrdus on tõene.