Ruutvõrrand.

II. Arvu ruutjuur.

1) Kumb on suurem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Leia muutuja väärtused, mille korral ruutjuur on arvutatav.