Ruutvõrrand.

III. Irratsionaalarvud. Ruutjuure ligikaudne väärtus. Ruutjuure leidmine taskuarvutil.

1) Leia proovimise teel ruutjuure ligikaudne väärtus ümardatuna ühelisteni.

 

 

 

 

 

 

 

2) Kumb on suurem.