Ruutvõrrand.

III. Irratsionaalarvud. Ruutjuure ligikaudne väärtus. Ruutjuure leidmine taskuarvutil.

1) Tõesta, et:

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Leia ruudu külg, kui ruudu pindala on (vastus ümarda kümnendikeni)

a) 43,5

 

 

b) 9,8

 

 

3) Leia ringi raadius, kui pindala on (vastus ümarda sajandikeni)

a) 0,79

 

 

b) 10,005