Ruutvõrrand.

IV. Korrutise ruutjuur. Jagatise ruutjuur.

1) Arvuta ruutjuur (a, b, c on positiivsed konstandid).