Ruutvõrrand.

IV. Korrutise ruutjuur. Jagatise ruutjuur.

1) Arvuta.

 

 

  

 

 

 

 

2) Kus on viga?