Ruutvõrrand.

IV. Korrutise ruutjuur. Jagatise ruutjuur.

1) Näita, et lause on tõene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Ava sulud ja arvuta võimalikult lihtsalt.