Ruutvõrrand.

V. Ruutjuure teisendusi.

1) Lihtsusta avaldis.