Ruutvõrrand.

VI. Mis on ruutvõrrand?

1) Leia hulgast {-3; -2; -1; 0; 0,5; 1; 2; 4; 5; 6} lahendeid antud ruutvõrrandile:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Missugune antud võrranditest on täielik, missugune mitte? Nimeta iga võrrandi kõik kolm kordajat.