Ruutvõrrand.

VI. Mis on ruutvõrrand?

1) Teisenda võrrand normaalkujuliseks. Selgita, kas saadud võrrand on täielik või mittetäielik ruutvõrrand, ning nimeta võrrandi kordajad.