Ruutvõrrand.

VI. Mis on ruutvõrrand?

1) Taanda ruutvõrrand.

 

 

 

 

 

 

 

2) Anna võrrandile normaalkuju.