Ruutvõrrand.

1) Ruudu pindala on sama suur kui kolmel võrdsel ristkülikul kokku. Leia ruudu külg ja ristküliku pindala, kui ristküliku üks külg on 6 cm ja teine külg on võrdne ruudu küljega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Ristküliku pindala on sama suur kui kahel võrdsel rööpkülikul kokku, kusjuures rööpküliku alus ja kõrgus on võrdsed. Leia rööpküliku pindala, teades, et ristküliku üks külg on 8 cm ja teine on võrdne rööpküliku kõrgusega.