Ruutvõrrand.

1) Täisnurkse kolmnurga pindala on sama suur kui kahe võrdse ringi pindala kokku. Leia kummagi kujundi pindala, kui kolmnurga üks kaatet on 5 cm ja teine on võrdne ringi raadiusega. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Trapetsi kõrgus on võrdne kesklõiguga. Selle trapetsi pindala on sama suur kui viiel võrdsel rombil kokku. Leia trapetsi ja rombi pindala, kui rombi üks diagonaal on 12 cm ja teine on võrdne trapetsi kõrgusega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kell näitab 10.00. Kui palju näitab kell, kui on möödunud 238 tundi? 842 tundi? 677 tundi?