Ruutvõrrand.

1) Lahenda võrrand. 

a) 3x + 25 = x(x + 3)

 

 

  

b) x(x - 5) = 64 - 5x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kuubi täispindala on 216 ruutsentimeetrit. Leia selle kuubi serv ja ruumala.