Ruutvõrrand.

1) Pool otsitava arvu ruudust on 72. Kui suur on otsitav arv? 

 

 

  

 

 

2) Ringi pindala on 36p ruutsentimeetrit. Kui pikk on ringi diameeter? 

 

 

 

 

 

 

3) Ringi pindala on 16p ruutsentimeetrit. Kui pikk on ringi raadius?

 

 

 

 

 

4) Ristküliku küljed on 3 cm ja 4 cm. Leia selle ristkülikuga võrdpindse ruudu külje pikkus.