Ruutvõrrand.

1) Ruudu külg on 1m. Leia selle ruuduga pindvõrdse ringi diameeter?

 

 

  

 

 

2) Kolme järjestikuse positiivse arvu ruutude summa on 365. Leia need arvud.

 

 

 

 

 

 

3) Kahe järjestikuse täisarvu ruutude summa on 145. Leia need arvud.

 

 

 

 

 

4) Ruudu pindala on 64 ruutsentimeetrit. Kui pikk on ruudu diagonaal?