Ruutvõrrand.

1) Leia võrrandi lahendid, mis on ümardatud sajandikeni.

 

  

 

 

 

 

 

 

d) 2x(x - 3) = 3(5 - 2x)