Ruutvõrrand.

1) Arvu 500 suurendati x% ja saadud tulemust veel x%. Tulemuseks saadi 720. Leia x väärtus.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2) Mitu protsenti kasvab ruudu pindala, kui ruudu külg kasvab 25%.