8. klass 1. teema

HÄÄLIK, LAUSE, TEGUSÕNA, ÖELDIS JA ALUS

Emakeel: Kristiina Ainelo
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. Häälikute pikkus 1. leht 2. leht
2. Häälikute pikkus 1. leht 2. leht
3. Häälikuühendid. Kaashäälikuühendi õigekiri 1. leht 2. leht
4. Kaashäälikuühendi õigekiri 1. leht 2. leht
5. Lause suhtluseesmärgid 1. leht .
6.  Lause sõnajärg 1. leht 2. leht
7. Tegusõna 1. leht 2. leht
8. Tegusõna 1. leht 2. leht
9.  Tegusõna pöördelised vormid 1. leht 2. leht
10. Tegusõna pöördelised vormid 1. leht 2. leht
11. Tegusõna käändelised vormid 1. leht 2. leht
12. Öeldis 1. leht 2. leht
13. Öeldis. Alus 1. leht 2. leht
14. Alus 1. leht 2. leht
15. Aluseta laused 1. leht 2. leht
16. Aluse ja öeldise kordamine 1. leht 2. leht

Lisamaterjal:

Kirjandus