8. klass 2. teema

ÖELDISTÄIDE, SIHITIS, MÄÄRUS, TÄIEND, LISAND
LAUSELIIKMETE KORDAMINE JA KIRJANDI ÜLESEHITUS

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. Öeldistäide 1. leht 2. leht 3. leht
2. Sihitis 1. leht 2. leht 3. leht
3. Määrus 1. leht 2. leht 3. leht
4. Ajamäärus 1. leht . .
5. Kohamäärus 1. leht . .
6. Viisimäärus 1. leht . .
7. Määruse liikide kordamine 1. leht 2. leht .
8. Täiend 1. leht 2. leht 3. leht
9. Lisand 1.leht   .rühmatöö
10. Lisandi õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
11. Lauseliikmete kordamine 1. leht 2. leht .
12. Lauseliikmete kordamine 1. leht 2. leht .
13. Lauseliikmete kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Kirjandi ülesehitus 1. leht 2. leht .
15. Kirjandi ülesehitus 1. leht 2. leht .
16. Kirjandi ülesehitus 1. leht 2. leht .

Lisamaterjal: Kirjandus