8. klass 3. teema

SULGHÄÄLIKU ORTOGRAAFIA, LIHTLAUSE, KOONDLAUSE

KOOSOLEK, DISKUSSIOON, VESTLUS

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. Sulghäälik sõna algul 1. leht 2. leht .
2. Sulghäälik sõna algul 1. leht 2. leht .
3. Sulghäälik sõna sees 1. leht 2. leht .
4. Sulghäälik sõna sees 1. leht 2. leht .
5. Lihtlause 1. leht 2. leht .
6. Lihtlause 1. leht 2. leht .
7. Sõnade järjekord lihtlauses 1. leht 2. leht 3. leht
8. Koondlause 1. leht 2. leht .
9. Koondlause 1. leht 2. leht .
10. Koosolek. Protokoll 1. leht 2. leht .
11. Koosolek. Protokoll 1. leht 2. leht .
12. Diskussioon. Vestlus 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Kirjandus