8. klass 4. teema

KOONDLAUSE, h SÕNA ALGUL, i JA j-i ÕIGEKIRJUTUS

KIRJANDI STIIL

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. Koma koondlauses 1. leht 2. leht .
2. Koma koondlauses 1. leht 2. leht .
3. Sidekriips koondlauses 1. leht 2. leht 3. leht
4. Koolon koondlauses 1. leht 2. leht 3. leht
5. Mõttekriips koondlauses 1. leht 2. leht .
6. Mõttekriips koondlauses 1. leht 2. leht .
7. Sama- ja eriliigilised täiendid ja määrused 1. leht 2. leht .
8. Sama- ja eriliigilised täiendid ja määrused 1. leht 2. leht .
9. h sõna algul 1. leht 2. leht 3. leht
10. i ja j-i õigekiri 1. leht 2. leht 3. leht
11. Kirjandi isikupära 1. leht 2. leht 3. leht
12. Kirjandi isikupära 1. leht 2. leht 3. leht
13. Isikustiili kujundamine. Sõnade valik 1. leht 2. leht 3. leht
14. Isikustiili kujundamine. Väljendid 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel