8. klass 5. teema

LIITLAUSE, RINDLAUSE, PÕIMLAUSE

Emakeel: Kristiina Ainelo
Kirjanduse lisamaterjal: Kai Taba

Teemalehed

Teemad

1. Liitlause

1. leht 2. leht .
2. Liitlause 1. leht 2. leht .
3. Rindlause 1. leht 2. leht .
4. Rindlause 1. leht 2. leht .
5. Rindlause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht .
6. Rindlause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht .
7. Põimlause 1. leht 2. leht .
8. Põimlause 1. leht 2. leht 3. leht
9. Pealause ja kõrvallause 1. leht 2. leht 3. leht
10. Pealause ja kõrvallause 1. leht 2. leht 3. leht
11. Põimlause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
12. Põimlause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Kirjandus