8. klass 6. teema

LIITLAUSE KORDAMINE, TSITAAT, ÜTE, OTSEKÕNE

SÕNAVÕTT, ETTEKANNE

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Kai Taba

Teemad

Teemalehed

1. Liitlause kordamine 1. leht 2. leht
2. Liitlause kordamine 1. leht 2. leht
3. Sõnade järjekord liitlauses 1. leht 2. leht
4. Tsitaat 1. leht .
5. Tsitaat 1. leht 2. leht
6. Tsitaadi ortograafia 1. leht 2. leht
7. Tsitaadi ortograagia 1. leht 2. leht
8. Üte 1. leht 2. leht
9. Otsekõne 1. leht 2. leht
10. Otsekõne 1. leht 2. leht
11. Otsekõne 1. leht .
12. Otsekõne ja ütte kordamine 1. leht .
13. Otsekõne ja ütte kordamine 1. leht 2. leht
14. Otsekõne ja ütte kordamine 1. leht 2. leht
15. Sõnavõtt 1. leht 2. leht
16. Sõnavõtt. Ettekanne 1. leht 2. leht

Lisamaterjal: Kirjandus