8. klass 7. teema

KAUDKÕNE, HÄÄLIKUORTOGRAAFIA

KIRJANDI PÕHILIIGID, REFERAAT, ESSEE

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Katrin Raidma

Teemad

Teemalehed

1. Kaudkõne 1. leht 2. leht 3. leht
2. Kaudkõne 1. leht 2. leht 3. leht
3. Võõrsõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
4. Võõrsõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
5. Võõrsõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
6. Veaohtlike sõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
7. Veaohtlike sõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
8. Veaohtlike sõnade ortograafia 1. leht 2. leht .
9. Häälikuortograafia kordamine 1. leht 2. leht .
10. Jutustav kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
11. Kirjeldav kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
12. Arutlev kirjand 1. leht 2. leht 3. leht
13. Referaat 1. leht 2. leht .
14. Essee 1. leht . .

Lisamaterjal: Kirjandus