8. klass 8. teema

LAUSELÜHEND
VEAKRIITILISED REKTSIOONID

Emakeel: Kristiina Ainelo
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. nud-, tud-lauselühend 1. leht 2. leht .
2. nud-, tud-lauselühend 1. leht 2. leht .
3. nud-, tud-lauselühendi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
4. des-, mata-lauselühend 1. leht 2. leht .
5. des-, mata-lauselühend 1. leht 2. leht .
6. des-, mata-lauselühendi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht .
7. des-, mata-lauselühendi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
8. Verbita lauselühend 1. leht 2. leht 3. leht
9. Verbita lauselühendi kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
10. Sõnade järjekord lauselühendis 1. leht 2. leht .
11. Lauselühendi kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
12. Lauselühendi kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
13. Lauselühendi kordamine 1. leht 2. leht ..
14. Lause kirjavahemärkide kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Veakriitilised rektsioonid 1. leht 2. leht .
16. Veakriitilised rektsioonid 1. leht 2. leht .

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel