8. klass 9. teema

LAUSE, ORTOGRAAFIA KORDAMINE

AMETLIK STIIL

Emakeel: Kristiina Ainelo
Tekstiõpetus: Kai Taba
Kirjanduse lisamaterjal: Maiu Juurik

Teemad

Teemalehed

1. Lausete seostamise viisid 1. leht 2. leht 3. leht
2. Lausete seostamine lõiguks 1. leht 2. leht 3. leht
3. Lõikude järjestamine terviktekstiks 1. leht 2. leht 3. leht
4. Algustäheortograafia kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Algustäheortograafia kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Algustäheortograafia kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Algustäheortograafia kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
11. Kokku- ja lahkukirjutamise kordamine 1. leht 2. leht 3. leht
12. Kordav etteütlus: kaashäälikuühend; üte ja otsekõne; lause kirjavahemärgid 1. leht 2. leht 3. leht
13. Kordav etteütlus 1. leht 2. leht .
14. Ametlik stiil: elulookirjeldus 1. leht 2. leht 3. leht
15. Ametlik stiil: avaldus 1. leht 2. leht 3. leht
16. Ametlik stiil: seletus, volitus 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal:
Kirjandus

Emakeel