8. klass, 3. tsükkel

Maakera loodusvöötmed

Epp Leesik       Rauno Schults  Marko Valker

Retsenseeris Heino Mardiste
Pildid: ArtToday

Sissejuhatus

Teemalehed

1. Maakera loodusvöötmed

1. leht

2. leht

. .
2. Ekvatoriaalne, troopiline, parasvöötme ja  polaarne kliimavööde

1. leht

2. leht

3. leht

4. leht

3. Loodusvöötmete paiknemise seaduspärasused. Ristsõna

1. leht

2. leht

3. leht

.
4. Jäävöönd, polaar ehk külmakõrbed
Lisa: Elu jäävööndis

1. leht

2. leht

........... .
5. Arktika ja Arktika ookean

1. leht

2. leht

3. leht

4. leht

6. Gröönimaa

1. leht

2. leht

3. leht

.
7. Antarktika

1. leht

2. leht

............ .
8. Antarktika taimestik, loomastik ja inimtegevus. Ristsõna

1. leht

2. leht

3. leht

.
9. Tundra, igikelts

1. leht

2. leht 3. leht .
10. Tundra taimestik ja loomastik

1. leht

2. leht 3. leht 4. leht
11. Inimene tundras

1. leht

2. leht 3. leht .
12. Lapimaa. Ristsõna

1. leht

2. leht . .
13. Parasvööndi metsad

1. leht

2. leht . .
14. Okasmetsade taimestik ja loomastik

1. leht

2. leht 3. leht .
15. Lehtmetsad, loomastik

1. leht

2. leht 3. leht .
16. Segametsad

1. leht

. . .
17. Metsade kasutamine ning inimtegevuse mõju metsadele. Ristsõna

1. leht

2. leht 3. leht ..
18. Parasvöötme rohtlad, kliima 1. leht 2. leht . .
19. Rohtlate siseveed ja mullad 1. leht 2. leht . .
20. Rohtlate taimestik 1. leht 2. leht . .
21. Rohtlate loomastik 1. leht 2. leht . .
22. Inimtegevus rohtlates 1. leht 2. leht . .
23. Euraasia stepid

1. leht

2. leht . .
24. Põhja-Ameerika preeria

1. leht

2. leht . .
25. Lõuna-Ameerika pampa Ristsõna

1. leht

2. leht 3. leht .
26. Kõrbed, kliima ja siseveed 1. leht 2. leht 3. leht .
27. Erinevad kõrbetüübid 1. leht 2. leht 3. leht .
28. Taimede kohastumine, liivakõrbes kasvavad taimed 1. leht 2. leht 3. leht .
29. Savi- ja soolakõrbetes kasvavad taimed 1. leht 2. leht 3. leht .
30. Loomastik kõrbes 1. leht 2. leht 3. leht .
31. Inimene kõrbes. Ristsõna 1. leht 2. leht 3. leht .
32. Niisked lähistroopilised metsad 1. leht 2. leht 3. leht .
33. USA kaguosa ja Florida poolsaar 1. leht 2. leht 3. leht .
34. Kagu-Hiina, Lõuna-Jaapan ja Taiwan 1. leht 2. leht 3. leht .
35. Kagu-Austraalia ja Uus-Meremaa põhjasaar. Ristsõna 1. leht 2. leht 3. leht .
36.  Vahemerelised metsad, kliima 1. leht 2. leht 3. leht .
37. Taimestik, loomastik ja inimtegevus  1. leht 2. leht . .
38. Itaalia 1. leht 2. leht . .
39. California. Ristsõna 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht
40. Lähisekvatoriaalsed loodusvööndid. Kliima ja mullastik 1. leht 2. leht 3. leht .............
41. Savannide taimestik ja loomastik 1.leht 2.leht . .
42. Inimtegevus savannides 1. leht 2. leht . .
43. Burkino Faso 1. leht .... . .
44. Lähisekvatoriaalsed mussoonmetsad 1. leht 2. leht 3. leht 4. leht
45. India 1. leht 2. leht 3. leht .
46. India. Ristsõna 1. leht 2. leht 3. leht .
47. Ekvatoriaalsed vihmametsad. Kliima 1. leht 2. leht . .
48. Vihmametsade siseveed ja mullastik 1. leht 2. leht . .
49. Vihmametsade taimestik 1. leht 2. leht . .
50. Vihmametsade loomastik 1. leht 2. leht . .
51. Inimtegevus vihmametsades 1. leht 2. leht 3. leht ..........
52. Kamerun 1. leht 2. leht ......... ...........
53. Brunei. Ristsõna 1. leht 2. leht ......... ............
54. Kõrgusvööndilisus 1. leht 2. leht ........ ............
55. Alpid 1. leht 2. leht ............ ..........
56. Andid 1. leht 2. leht ............ ..........
57. Himaalaja. Ristsõna 1. leht 2. leht 3. leht ..........
58. Maailmamere vööndilisus 1. leht 2. leht 3. leht ..........
59. Elutingimused ookeanis 1. leht ... ... ...
60. Polaarookean 1. leht 2. leht 3. leht ...
61. Parasvöötme ja lähistroopiline ookean 1. leht 2. leht 3. leht ...
62. Palavvöö- ja pöörijooneookean 1. leht 2. leht 3. leht .............
63. Merehoovused 1. leht ............. ............. .............
64. Merede tähtsus 1. leht 2. leht 3. leht ...
65. Inimtegevus maailmamerel 1. leht 2. leht

3. leht

.............

LISAMATERJAL:
Loodusõpetuses