8. klass 4. tsükkel

Kuidas avastati elemendid?

Saima Kaarna

Pildid: Arttoday
H. Karik "Hämmastavad ained",  1991

Teemalehed
1. Ohutusnõuded keemialaboratooriumis 1. leht 2. leht 3. leht
2. Kui palju aineid tunti vanasti? 1. leht . .
3. Millest ained koosnevad? 1. leht 2. leht .
4. Alkeemikute tegevus ja eesmärgid 1. leht 2. leht ..
5. Keemilised elemendid vanasti ja tänapäeval 1. leht 2. leht .....
6. Keemiliste elementide avastamine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Milliste seaduspärasuste alusel paiknevad elemendid perioodilisustabelis 1. leht 2. leht 3. leht
8. Keemiliste elementide paigutamine Mendelejevi tabelisse 1. leht 2. leht ...
9. Keemiliste elementide perioodilisustabel 1. leht 2. leht ...
10. Millist informatsiooni saame perioodilisustabelist? 1. leht 2. leht ....
11. Kuidas on seotud keemilised elemendid ja aatomid? 1. leht ... .
12. Aatomite avastamise lugu 1. leht 2. leht ...
13. Planetaarne aatomimudel ja selle väljatöötamine 1. leht 2. leht ...
14. Perioodilisustabeli seos elementide elektronstruktuuriga 1. leht 2. leht .3. leht
15. Keemiliste elementide omadused keemilistes reaktsioonides 1. leht 2. leht ....
16. Milliste seaduspärasuste alusel toimub elektronide loovutamine ja omastamine perioodilisustabelis? 1. leht . ....
17. Ioonide teke aatomitest 1. leht 2. leht ....
18. Iooniline side 1. leht ... ...
19. Aatommass. Tema muutumine perioodilisustabelis 1. leht 2. leht ....
20. Aatommassi leidmine 1. leht 2. leht ....
21. Aatomitest molekulide teke 1. leht . ....
22. Mida kujutab endast keemiline side? 1. leht 2. leht .....
23. Molekuli valem. Erinevad molekulid 1. leht 2. leht ....
24. Molekulmass ja selle arvutamine erinevatel molekulidel 1. leht ....
25. Väikseim ja suurim molekul. Mooli mõiste 1. leht 2. leht ....
26. Ained ja nende omadused 1. leht 2. leht 3. leht
27. Ainete füüsikalised omadused 1. leht 2. leht ....
28. Ainete keemilised omadused 1. leht ... ....
29. Puhtad ained 1. leht .... ....
30. Segud ja nende omadused 1. leht 2. leht 3. leht
31. Ainete lahustumise protsess 1. leht 2. leht 3. leht
32. Lahustuvuse sõltuvus erinevatest tingimustest 1. leht 2. leht ...
33. Lahuste protsendi arvutus 1. leht 2. leht ...
34. Lahuste mitmekesisus 1. leht 2. leht 3. leht
35. Lihtained 1. leht ... ...
36. Liitained. Liitainete saamine lihtainetest keemilisel reaktsioonil 1. leht ...... ...
37. Kordamine 1. leht 2. leht 3. leht

Kasutatud kirjandus
LISA
Vt ka Keemia õppetükid Internetis