8. klassi, 5. tsükkel

    Keemilised reaktsioonid

Jaan Usin

janus@crjg.vil.ee 
C.R. Jakobsoni nim gümnaasium
  

1. Sissejuhatus   1. leht  . . Tabelid
2. Aine keemiline valem, selle koostamine 1. leht  2. leht

Vastused

. .
3. Liitaine saamine lihtainetest keemilisel reaktsioonil 1. leht 2. leht

Vastused

. .
4. Reaktsioonivõrrandi koostamise põhimõtted 1. leht  2. leht . .
5. Hapnik ja oksiidid, nende kasutamine igapäevaelus 1. leht

Vastused

 2. leht

Vastused

. .
6. Hapnik ja teised oksüdeerijad 1. leht 2. leht . .
7. Oksüdatsiooniaste 1. leht 2. leht

Vastused

. .
8. Oksüdeerumisreaktsioonid 1. leht 2. leht . .
9. Vesinik ja vesi, nende kasutamine igapäevaelus 1. leht 2. leht . .
10. Vesinik ja teised redutseerijad 1. leht

 

2. leht

Vastused

3. leht .
11. Redutseerimisreaktsioonid 1. leht

Vastused

2. leht

Vastused

. .
12. Vee koostis ja omadusi.Vesi lahustina 1. leht 2. leht 3. leht .
13. Lahuste protsendiline koostis.  1. leht 2. leht

Vastused

Vastused

. .
14. Happed, nende koostis, omadused ja iseloomulikud reaktsioonid. Kasutamine igapäevaelus.  1. leht 2. leht 3. leht 4. leht
15. Alused,nende koostis, omadused ja iseloomulikud reaktsioonid. Leelised. Kasutamine igapäevaelus 1. leht 2. leht . .
16. Neutralisatsioonireaktsioon 1. leht 2. leht

Vastused

. .
17. Soolad, nende koostis, omadused ja iseloomulikud reaktsioonid. Keedusool, selle tootmine ja kasutamine.   1. leht 2. leht

Vastused

3. leht .
18. Elektrolüüs. Soolad elektrolüüdilahuste moodustajatena. Elektrolüüsi rakendusi  1. leht 2. leht

Vastused

. .
19. Kordamine 1. leht 2. leht   .....

LISAMATERJAL
Vt. ka Keemia õppetükid Internetis      Pilt:Clipart.com