8. klass 1. teema

Tehted astmetega. Üksliikmed

Teemad

Teemalehed

1. Astmete korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Astmete korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Astmete jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
4. Astmete jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Korrutise astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Korrutise astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
7. Jagatise astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
8. Astme astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
9. Astme astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
10. Üksliige 1. leht 2. leht 3. leht
11. Üksliige 1. leht 2. leht 3. leht
12. Üksliikme korrutamine ja astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
13. Üksliikme korrutamine ja astendamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Üksliikme jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Üksliikme jagamine 1. leht 2. leht 3. leht
16. Null või negatiivne arv astendajaks 1. leht 2. leht 3. leht
17. Null või negatiivne arv astendajaks 1. leht 2. leht 3. leht
18. Tehted astmetega 1. leht 2. leht 3. leht
19. Tehted astmetega 1. leht 2. leht 3. leht
20. Arvu standardkuju 1. leht 2. leht 3. leht
21. Ligikaudse arvu tüvenumbrid 1. leht 2. leht 3. leht
22. Ligikaudse arvu tüvenumbrid 1. leht 2. leht 3. leht
23. Tehted ligikaudsete arvudega 1. leht 2. leht 3. leht
24. Tehted ligikaudsete arvudega 1. leht 2. leht 3. leht
25. Ligikaudsed arvud mitme tehtega ülesannetes 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika