8. klass 2. teema

Hulkliige

Teemad

Teemalehed

1. Mis on hulkliige? 1. leht 2. leht 3. leht
2. Mis on hulkliige? 1. leht 2. leht 3. leht
3. Mis on hulkliige? 1. leht 2. leht 3. leht
4. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
5. Hulkliikmete liitmine ja lahutamine 1. leht 2. leht 3. leht
6. Hulkliikme korrutamine üksliikmega 1. leht 2. leht 3. leht
7. Hulkliikme korrutamine üksliikmega 1. leht 2. leht 3. leht
8. Hulkliikme jagamine üksliikmega 1. leht 2. leht 3. leht
9. Hulkliikme jagamine üksliikmega 1. leht 2. leht 3. leht
10. Teguri toomine sulgudest välja 1. leht 2. leht 3. leht
11. Teguri toomine sulgudest välja 1. leht 2. leht 3. leht
12. Teguri toomine sulgudest välja 1. leht 2. leht 3. leht
13. Kaksliikme korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
14. Kaksliikme korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Rühmitamisvõte 1. leht 2. leht 3. leht
16. Kahe üksliikme summa ja vahe korrutis 1. leht 2. leht 3. leht
17. Kaksliikme ruut 1. leht 2. leht 3. leht
18. Kaksliikme ruut 1. leht 2. leht 3. leht
19. Kaksliikme ruut 1. leht 2. leht 3. leht
20. Valemite kasutamine hulkliikme tegurdamisel 1. leht 2. leht 3. leht
21. Valemite kasutamine hulkliikme tegurdamisel 1. leht 2. leht 3. leht
22. Hulkliikmete korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
23. Hulkliikmete korrutamine 1. leht 2. leht 3. leht
24. Kuupide summa ja kuupide vahe valemid 1. leht 2. leht 3. leht
25. Kaksliikme kuup 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika