8. klass 3. teema

Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

Teemad

Teemalehed

1. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand ja selle lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Kahe tundmatuga lineaarvõrrand ja selle lahendamine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline kujutis 1. leht 2. leht 3. leht
4. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandi graafiline kujutis 1. leht 2. leht 3. leht
5. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem 1. leht 2. leht 3. leht
6. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem 1. leht 2. leht 3. leht
7. Liitmisvõte 1. leht 2. leht 3. leht
8. Liitmisvõte 1. leht 2. leht 3. leht
9. Asendusvõte 1. leht 2. leht 3. leht
10. Asendusvõte 1. leht 2. leht 3. leht
11. Asendusvõte 1. leht 2. leht 3. leht
12. Asendusvõte 1. leht 2. leht 3. leht
13. Asendusvõte 1. leht 2. leht 3. leht
14. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi uurimine 1. leht 2. leht 3. leht
15. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi uurimine 1. leht 2. leht 3. leht
16. Ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil 1. leht 2. leht 3. leht
17. Ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil 1. leht 2. leht 3. leht
18. Ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil 1. leht 2. leht 3. leht
19. Ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil 1. leht 2. leht 3. leht
20. Ülesannete lahendamine kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi abil 1. leht 2. leht 3. leht