8. klass 4. teema

Defineerimine ja tõestamine

Teemad

Teemalehed

1. Defineerimine 1. leht 2. leht 3. leht
2. Defineerimine 1. leht 2. leht 3. leht
3. Teoreem 1. leht 2. leht 3. leht
4. Teoreemi eeldus ja väide 1. leht 2. leht 3. leht
5. Õpime tõestama 1. leht 2. leht 3. leht
6. Õpime tõestama 1. leht 2. leht 3. leht
7. Pöördteoreem 1. leht 2. leht 3. leht
8. Vastuväiteline tõestusviis 1. leht 2. leht 3. leht
9. Vastuväiteline tõestusviis 1. leht 2. leht 3. leht
10. Vastuväiteline tõestusviis 1. leht 2. leht 3. leht
11. Kahe sirge lõikumine sirgega 1. leht 2. leht 3. leht
12. Kahe sirge lõikumine sirgega 1. leht 2. leht 3. leht
13. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
14. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
15. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
16. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
17. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
18. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
19. Kas sirged on paralleelsed? 1. leht 2. leht 3. leht
20. Kolmnurga sisenurkade summa 1. leht 2. leht 3. leht
21. Kolmnurga sisenurkade summa 1. leht 2. leht 3. leht
22. Kolmnurga sisenurkade summa 1. leht 2. leht 3. leht
23. Kolmnurga sisenurkade summa 1. leht 2. leht 3. leht
24. Kolmnurga kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
25. Kolmnurga kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
26. Kolmnurga kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
27. Trapetsi kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
28. Trapetsi kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
29. Trapetsi kesklõik 1. leht 2. leht 3. leht
30. Kolmnurga mediaanid 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika