8. klass 6. teema

Ruutvõrrand

Teemad

Teemalehed

1. Arvu ruut 1. leht 2. leht 3. leht
2. Arvu ruutjuur 1. leht 2. leht 3. leht
3. Irratsionaalarvud. Ruutjuure ligikaudne väärtus. Ruutjuure leidmine taskuarvutil 1. leht 2. leht 3. leht
4. Korrutise ruutjuur. Jagatise ruutjuur 1. leht 2. leht 3. leht
5. Ruutjuure teisendusi 1. leht 2. leht 3. leht
6. Mis on ruutvõrrand? 1. leht 2. leht 3. leht
7. Ruutvõrrand ax2 + bx = 0 1. leht 2. leht 3. leht
8. Ruutvõrrand ax2 + c = 0 1. leht 2. leht 3. leht
9. Ruutvõrrand ax2 + c = 0 1. leht 2. leht 3. leht
10. Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
11.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
12.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
13.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
14.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
15.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
16.  Ruutvõrrand ax2 + bx + c = 0. Ruutvõrrandi lahendvalem 1. leht 2. leht 3. leht
17. Ruutvõrrandi diskriminant 1. leht 2. leht 3. leht
18. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused 1. leht 2. leht 3. leht
19. Taandatud ruutvõrrandi lahendite omadused 1. leht 2. leht 3. leht
20. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem 1. leht 2. leht 3. leht
21. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem 1. leht 2. leht 3. leht
22. Kahe tundmatuga ruutvõrrandisüsteem 1. leht 2. leht 3. leht
23. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahenduvaid ülesandeid 1. leht 2. leht 3. leht
24. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahenduvaid ülesandeid 1. leht 2. leht 3. leht
25. Biruutvõrrand. Võrrandi või võrrandisüsteemi abil lahenduvaid ülesandeid 1. leht 2. leht 3. leht

Lisamaterjal: Matemaatika