MILLEST SÕLTUB KIRJANDI STIIL

Teksti stiili kujundavad mitmed asjaolu:

1. kuidas suhtub autor kirjutatavasse, kas erapooletult, tõrjuvalt või poolehoidvalt.

     Kirjandis vali erapooletu lähenemine, püüa probleemi analüüsida neutraalselt, kuid võimalikult mitmekülgselt.

2. kes on lugeja?

     Pea meeles, et kirjand ei ole Sinu kiri sõbrale, kus võid kasutada vabamat sõnavalikut.

3. kelle vaatepunktist on tekst kirjutatud?

     Kirjandit kirjutades lähtu enese vaatepunktist.

1. Kujutle, et Sa oled hambavalu käes vaevlev lihapoe müüja. Kirjuta kaks lühikirjandit oma mõtetest ja tunnetest, kuid nii, et ühe kirjandi adressaadiks oleks hambaarst ja teise adressaadiks torisev ostja.

Hambavalus vaevleva lihapoe müüja mõtted, millest ta räägiks

hambaarstile (A)

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................